חבורה לומדת גמרא - הרב שמעון קליין

עודכן בתאריך: ו' אלול התשע''ח (17/08/2018)
[מספר צפיות: 3]

1. פרשת שמע - פשוטו של מקרא       
הועבר בתאריך: י"ז אלול תשע"ז


 
 
2. מה בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע          
הועבר בתאריך: כ"ד אלול תשע"ז

 
3. משניות הפרק הראשון של מסכת ברכות (חלק א')          
הועבר בתאריך: ז' מרחשון תשע"ח

 

4. משניות הפרק הראשון של מסכת ברכות (חלק א')          
הועבר בתאריך: י"ד מרחשון תשע"ח

 

5. מקור חידושו של בן זומא להזכרת יציאת מצרים בלילות          
הועבר בתאריך: ו' כסלו תשע"ח

 

6. פתיחת מסכת ברכות כשלב נוסף על גבי המקרא והמשנה
הועבר בתאריך: י"ג כסלו תשע"ח
 
7. שיעור לחנוכה - "כבתה אין זקוק לה"
הועבר בתאריך: כ"ז כסלו תשע"ח
 
8. מסכת ברכות פרק א'
הועבר בתאריך: כ"ז אייר תשע"ח
 
9. שורשים תמוהים של דוד המלך
הועבר בתאריך: ד' סיון ה'תשע"ח (18.5.18)

 

10. מסכת ברכות פרק א'

הועבר בתאריך: י"א סיון ה'תשע"ח (25.5.18)

 
11. מסכת ברכות פרק א'

הועבר בתאריך: כ"ט אדר ה'תשע"ח (16.3.18) 

 

 

12. מסכת ברכות פרק א'

הועבר בתאריך: ד' ניסן ה'תשע"ח (23.3.18) 

 
13. מסכת ברכות פרק א', "מפיבושת"

הועבר בתאריך: יט אייר ה'תשע"ח (04.05.18)

 

14. מסכת ברכות פרק א', דף ד'- "הסומך גאולה לתפילה של ערבית"

הועבר בתאריך: יח סיון ה'תשע"ח (01.06.18)

"אמר מר קורא ק"ש ומתפלל מסייע ליה לר' יוחנן דאמר ר' יוחנן איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית רבי יהושע בן לוי אומר תפלות באמצע תקנום במאי קא מפלגי אי בעית אימא קרא איבע"א סברא איבע"א סברא דר' יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא ור' יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא לא הויא גאולה מעלייתא ואב"א קרא ושניהם מקרא אחד דרשו דכתיב (דברים ו) בשכבך ובקומך ר' יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה מה קימה ק"ש ואח"כ תפלה אף שכיבה נמי ק"ש ואח"כ תפלה ר' יהושע בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה מה קימה ק"ש סמוך למטתו אף שכיבה נמי ק"ש סמוך למטתו."

 

15. מסכת ברכות פרק א', דף ד'- "הסומך גאולה לתפילה של ערבית- המשך"

הועבר בתאריך: כה סיון ה'תשע"ח (08.06.18)

 

 

16. מסכת ברכות פרק א', דף ד'- "כל האומר שלוש פעמים תהילה לדוד"

הועבר בתאריך: ב' תמוז ה'תשע"ח (15.06.18)

 

 
17. מסכת ברכות פרק א', דף ד'- "אמר רבי אבינא"

הועבר בתאריך: ט'' תמוז ה'תשע"ח (22.06.18)

 

 

 
18. מסכת ברכות פרק א', דף ה' עמוד א'- "קריאת שמע על המטה"

הועבר בתאריך: כ"ג תמוז ה'תשע"ח (06.07.18)

 

 

19. מסכת ברכות פרק א', דף ה' עמוד א'- ""

הועבר בתאריך: א' מנחם-אב ה'תשע"ח (13.07.18)

 

 
 
20. מסכת ברכות פרק א', דף ה' עמוד א'-

הועבר בתאריך: ו' אלול ה'תשע"ח (17.08.18)

 

 

הרשמה חינם

גבאי חדש?

רשום עכשיו את בית הכנסת שלך למערכת כאן!

מתפלל, אינך רשום?

בחר את בית הכנסת שלך בדף הבית והרשם מתוכו.

התחברות

פרטי חשבון

דוא"ל:

ססמא:

לא נמצאו נתונים מתאימים במערכת.
אנא נסה שוב.