קצת על פרשת וירא / מאת: משה יצחק

עודכן בתאריך: יט' חשוון התשע''ח (08/11/2017)
[מספר צפיות: 0]

קצת על פרשת וירא

"וירא אליו ה' באלוני ממרא..." – ורש"י במקום עונה על השאלה המתבקשת . מדוע הקב"ה בא לבקר דווקא עכשיו את אברהם?
וכך כתוב במדרש חכמים  שמביא רש"י "לבקר את החולה, אמר רבי חמא ברבי חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו"
ולאחר שקוראים את המדרש מתעוררת השאלה מדוע ה' לא בא לבקר את אברהם שהיה חולה כבר ביום הראשון למילתו מדוע הוא מחכה עוד יומיים? אלא בא הקב"ה ללמדנו שכשעושים מצות ביקור חולים או חסד אחר, אז צריך לעשות לפי מה שהאדם השני צריך שהרי מבואר במקום אחר שהיום השלישי הוא היום הכי קשה בברית מילה ולכן הקב"ה בא דווקא אז (למרות שאולי בחולה אחר לא בטוח שכדאי לבוא כשהכי כואב, ובאמת שהכל לפי המבקר והחולה...) ובאמת זה היה נראה יותר טוב להקדים ולבקר את אברהם ביום הראשון אך הקב"ה לא צריך שיגידו עליו כל הכבוד שבאת ולכן בא כשצריך.
וכשהוא בא
הוא פשוט "שאל בשלומו" זה מה האדם השני צריך רק שישאלו בשלומו באמת. ויתעניינו בו שהוא ירגיש שמחשיבים אותו.

"ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו... וילדו... וה' פקד את שרה"
ונשאלת השאלה מדוע סמך פקידת שרה בבן לפקידת נשותיו של אבימלך? ועונה רש"י "ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה..."
כלומר לומדים מזה דבר נפלא שבדרך כלל כשלאדם יש צרה או בעיה הוא מרוכז בעצמו ולא מסוגל לעזור לאחרים. ולמרות שלאברהם היה את אותה בעיה שאשתו לא ילדה ועדיין אפילו ילד אחד לא ילדה, למרות זאת לאברהם היה לו את הכוחות נפש להסתכל גם לצרותיהם של אחרים ואפילו באותה הבעיה ולהתפלל על חבירו וזו היא הדרך  האמתית להתמודד עם צרותיך להביט מעבר לכתף של עצמך והעזרה לאחר היא התיקון גם של עצמך! ולכן אשתו גם נפקדה וילדה את יצחק.

בשמחה משה יצחק,
שותף ב פרויקט עוצמות  בר-אילן

הרשמה חינם

גבאי חדש?

רשום עכשיו את בית הכנסת שלך למערכת כאן!

מתפלל, אינך רשום?

בחר את בית הכנסת שלך בדף הבית והרשם מתוכו.

התחברות

פרטי חשבון

דוא"ל:

ססמא:

לא נמצאו נתונים מתאימים במערכת.
אנא נסה שוב.