אינדקס ספריית הרב חכמי צפון אפריקה

עודכן בתאריך: ח' תמוז התשע''ו (14/07/2016)
[מספר צפיות: 56]
ספריית חכמי צפון אפריקה המכילה כ-800 ספרים הינה ספריה ייחודית מאוד. משך עשרות שנים נאספו הספרים ממקורות רבים: חנויות, הוצאות לאור, חו"ל, אפילו מאנשים פרטיים או מצאצאי מחברים שהחזיקו אוצרות בביתם.
הספרים עוסקים בכל תחומי התורה וחושפים בפני הקורא מעט מן העושר האדיר של יצירה כה ענפה שהייתה מנת חלקם של חכמי מרוקו אלג'יריה ותוניסיה משך שנות גלותנו הארוכה. אנחנו גאים בחלקינו בהעלאת התרבות הענפה הזאת אל ארץ קדשינו בשוב ה' ציון. אנו רואים בקיום הספרייה ובהתפתחותה עוד נדבך בהגשמת חזונם תפילותיהם יצירותיהם של חכמינו ע"ה. יצירה שהייתה כולה כמיהה לציון וצפייה לתורת ארץ ישראל.  אנחנו מודים להקב"ה שזיכנו לעסוק כאן בארץ קדשינו בכתבי קדמוננו.

אנו מודים מקרב לב לידידיה בן זריהם שנרתם למלאכה היסודית של סידור הספרייה. כיום הספרים מסומנים מחולקים לפי נושאים ומקוטלגים. יבוא על הברכה מתוך הגדלת התורה והאדרתה.

הציבור מוזמן לעיין בספרים וכמובן לנהוג בהם בזהירות ולהחזירם למקומם. למותר לציין שחל איסור מוחלט על הוצאת הספרים מבית-הכנסת-בית המדרש.
נשמח גם לתרומות שתסייענה להרחיב את אוצר הספרים.


מ"ס שם הספר שם המחבר נושא הוצ"ל כרכים מיקום
1 פתח האהל אביחצירא דוד  חידושים תורה נר יצחק ג"כ כ"2 ספריית הרב חיים
2 פתח האהל אביחצירא דוד  חידושים תורה נר יצחק ג"כ כ"3 סה"ח
3 פתח האהל אביחצירא דוד  חידושים תורה פקודת אלעזר ג"כ כ"1 סה"ח
4 פתח האהל אביחצירא דוד  חידושים תורה פקודת אלעזר ג"כ כ"3 סה"ח
5 ארזי הלבנון ואנונו שמעון אנציקלופדיה לאור ד"כ כ"1 סה"ח
6 ארזי הלבנון ואנונו שמעון אנציקלופדיה לאור ד"כ כ"2 סה"ח
7 ארזי הלבנון ואנונו שמעון אנציקלופדיה לאור ד"כ כ"3 סה"ח
8 ארזי הלבנון ואנונו שמעון אנציקלופדיה לאור ד"כ כ"4 סה"ח
9 אנציקלופדיה לחכמי טורקיה ואנונו שמעון אנציקלופדיה     סה"ח
10 נחלת אבות תיקון יצחק קורייאט יצחק דינים/ מוסר בני יששכר   סה"ח
11 שפת אמת/ שפתי כהן הכהן בנציון דקדוק קרית נוער   סה"ח
12 קשט אמר אמת הכהן בנציון דקדוק     סה"ח
13 ישרש  יעקב/ יסוד הקיום יעקב באבאני/ בנימין אספינוזא דקדוק     סה"ח
14 כללי הדקדוק קאלימאני שמחה דקדוק אופסט ראובן   סה"ח
15 כפי אהרון שוקרון אהרון דקדוק אוצרות המערב ב"כ כ"1 סה"ח
16 כפי אהרון שוקרון אהרון דקדוק אוצרות המערב ב"כ כ"2 סה"ח
17 דורש טוב אביחצירא יעקב דרושים אביר יעקב יג"כ כ"6 סה"ח
18 ליקוטי אהרון ללום ישועה  דרושים אוצרות המערב   סה"ח
19 כתם פז פדידא מכלוף דרושים בני יששכר   סה"ח
20 שיירי הנפש צבאן כדיר רפאל דרושים הלכה     סה"ח
21 בגדי השרד אביחצירא יעקב הגדה של פסח אביר יעקב יג"כ כ"8 סה"ח
22 מק הבכא/ הזכיה הכהן יוסף/ בן יעקב אפרים הסטוריה בני יששכר   סה"ח
23 משפלת אבן דנאן   הסטוריה בני יששכר   סה"ח
24 משפחת קובו רבניה וגביריה   הסטוריה     סה"ח
25 מלכי תרשיש   הסטוריה     סה"ח
26 אב הרחמים הכהן רחמים חי חויתה הסטוריה/ מנהג   ב"כ כ"1 סה"ח
27 אב הרחמים הכהן רחמים חי חויתה הסטוריה/ מנהג   ב"כ כ"2 סה"ח
28 שער החצר בן שמעון דוד השקפה מכון התורה והארץ ב"כ כ"1 סה"ח
29 שער החצר בן שמעון דוד השקפה מכון התורה והארץ ב"כ כ"2 סה"ח
30 ספר השעשועים חדאד יהושוע חידושים     סה"ח
31 תרומת הקודש טולידנו חביב חידושים בני יששכר   סה"ח
32 חזון ברוך טולידנו יעקב חידושים חמד   סה"ח
33 ראש אמיר ליווען מאיר חידושים     סה"ח
34 חידושי מהרש"ש סירירו סירירו שאול שמואל חידושים   כ"1 סה"ח
35 מגיד חדשות סעדון בוגיד חידושים הרב מצליח כ"9 סה"ח
36 מחנה ראובן/ אמרות טהורות תימצטית ראובן חידושים בני יששכר ב"כ כ"1 סה"ח
37 מחנה ראובן/ אמרות טהורות תימצטית ראובן חידושים בני יששכר ב"כ כ"2 סה"ח
38 לקח טוב אלקובי חביב חידושים ש"ס ותורה אור המערב   סה"ח
39 סבר פנים מאזוז משה זקן חידושים ש"ס פסיקה הרב מצליח   סה"ח
40 מאמר אסתר הכהן דקל חידושים ש"ס/ שו"ע הרב מצליח   סה"ח
41 כח מעשיו הגיד לעמו/ בן מכבד/ שמחת כהן (חלק ב') הכהן אלחדאד מסעוד חידושים תורה וש"ס מכון הרש"מ   סה"ח
42 דורש טוב אביחצירא יעקב חידושים/ דרשות נר יצחק   סה"ח
43 עיני הכהן/ כף הכהן יצחקי אברהם הכהן חידושים/ פסיקה ישיבת חברת לימוד התלמוד   סה"ח
44 נתיבות שלום ברזובסקי שלום נח חסידות ישיבת בית אברהם סלונים כ"1 סה"ח
45 פרח שושן איפרגאן יעקב מוסר אוצרות המערב   סה"ח
46 מסכת אבות דרך ישרה בן אבו משה מוסר יד אשר   סה"ח
47 מסכת אבות לב לדעת בן אלישע מאיר מוסר יד אשר   סה"ח
48 עקב ענוה/ מענך רך הלוי משה זלמן מוסר אופסט האמנים   סה"ח
49 אחיסמך חדאד חי מוסר הרב מצליח   סה"ח
50 נחלת אבות משאש יוסף מוסר אוצרות יוסף כ"4 ח"א סה"ח
51 נחלת אבות משאש יוסף מוסר אוצרות יוסף כ"4 ח"ב סה"ח
52 נחלת אבות משאש יוסף מוסר אוצרות יוסף כ"5 ח"א סה"ח
53 נחלת אבות משאש יוסף מוסר אוצרות יוסף כ"5 ח"ב סה"ח
54 נחלת אבות משאש יוסף מוסר אוצרות יוסף כ"6 סה"ח
55 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"1 סה"ח
56 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"2 סה"ח
57 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"3 סה"ח
58 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"4 סה"ח
59 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"5 סה"ח
60 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"6 סה"ח
61 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"7 סה"ח
62 נחלת אבות   משאש יוסף מוסר בני יששכר ח"כ כ"8 סה"ח
63 וזאת ליהודה  עייאש יהודה מוסר שיח ישראל   סה"ח
64 ארץ טוב עלוש אליהו באהי מוסר מכון גיא ינשא   סה"ח
65 מסכת אבות- משה קבל פרג'ון משה מוסר דפוס מנור   סה"ח
66 אשל אברהם אבוחצירא אברהם מוסר פסיקה     סה"ח
67 תורת משה (סתרי משה/ דרכי משה/ ברית יעקב/ כתר תורה/ פרשת העיבור/ שפתי כהן/ ידי משה/ מצוה ומדע/ אגודת אזוב/ צדק ומשפט הכהן כלפון משה מוסר/ דקדוק/ פסיקה/ חידושים- תורה     סה"ח
68 ויען שמואל שיחות מוסר/ פסיקה הרב מצליח כ"3 סה"ח
69 ויען שמואל שיחות מוסר/ פסיקה הרב מצליח כ"5 סה"ח
70 ויען שמואל שיחות מוסר/ פסיקה הרב מצליח כ"6 סה"ח
71 ויען שמואל שיחות מוסר/ פסיקה הרב מצליח כ"7 סה"ח
72 ויען שמואל שיחות מוסר/ פסיקה הרב מצליח כ"8 סה"ח
73 חסד ואמת אבילה אליעזר די מחשבה בני יששכר   סה"ח
74 לשד השמן אבן דנאן שמואל  מחשבה מלכי רבנן   סה"ח
75 דשנת בשמן איבן דנאן שמואל מחשבה שיח ישראל   סה"ח
76 מיני מתיקה/ עטרת פז/ ארבעה שומרים/ עדן מקדם אלבז משה רפאל מחשבה ישמח לב תורת משה   סה"ח
77 הלכות תשובה לרמב"מ אליעזר רבינובץ מחשבה מעליות   סה"ח
78 בני לוי  אסולין לוי מחשבה     סה"ח
79 תורה וחיים הכהן משה כלפון מחשבה ב"ח מערכות   סה"ח
80 רב פנינים המלאך רפאל מחשבה     סה"ח
81 דרושים  זרביב אברהם מחשבה גיא ינשא ב"כ כ"1 סה"ח
82 פחד יצחק זרביב אברהם מחשבה גיא ינשא ב"כ כ"2 סה"ח
83 יבנה שלמה טולידנו שלמה מחשבה אור המערב ג"כ כ"1 סה"ח
84 יבנה שלמה טולידנו שלמה מחשבה אור המערב ג"כ כ"2 סה"ח
85 יבנה שלמה טולידנו שלמה מחשבה אור המערב ג"כ כ"3 סה"ח
86 ויאמר עמוס כהן עמוס מחשבה אורלי   סה"ח
87 הלכות דעות לרמב"ם פירוש יד פשוטה רבינוביץ' אלעזר מחשבה     סה"ח
88 נער בוכה הצרפתי אליהו מחשבה וחידושים אהבת שלום ב"כ כ"1 סה"ח
89 אליהו זוטא/ ליקוטי אליהו הצרפתי אליהו מחשבה וחידושים אהבת שלום ב"כ כ"2 סה"ח
90 נתיבי עם אבורביע עמרם מנהג     סה"ח
91 הגם שאול אבן דנאן שאול מנהג המערב כ"2 סה"ח
92 מנהג שירת הבקשות אוחיון דוד מנהג אוצרות המערב   סה"ח
93 התחדשות ומסורת אורפלי משה/ חזן אפרים מנהג מוסד ביליק   סה"ח
94 תורת אמת אזרד מיכאל מנהג פרש   סה"ח
95 זכרון משה אלמאליח משה מנהג     סה"ח
96 נתיבות המערב ביטון אליהו מנהג בני יששכר   סה"ח
97 אור יהדות לוב ביטון אליהו מנהג     סה"ח
98 כתונת יוסף בירדוגו יוסף מנהג אורות יהדות המערב   סה"ח
99 שארית הצאן בן נאיים יוסף מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"1 סה"ח
100 שארית הצאן בן נאיים יוסף מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"2 סה"ח
101 שארית הצאן בן נאיים יוסף מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"3 סה"ח
102 שארית הצאן בן נאיים יוסף מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"4 סה"ח
103 נוהג בחוכמה בן נאיים יוסף מנהג צאן יוסף   סה"ח
104 מסורות ומנהגים במחזור השנה בן שמחון רפאל מנהג בני יששכר   סה"ח
105 נוהג בם דדון כפיר ברוך מבורך מנהג אוצרות המערב   סה"ח
106 תפילה לדוד הכהן דוד מנהג המכון להוצת כתבי רבותינו הגאונים   סה"ח
107 ילקוט כהונה  הכהן רחמים חי חויתה מנהג     סה"ח
108 דברי שלום ואמת טולידנו שלמה מנהג אוצרות המערב כפול 2 סה"ח
109 רברי שלום ואמת טולידנו שלמה מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"1 סה"ח
110 רברי שלום ואמת טולידנו שלמה מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"2 סה"ח
111 רברי שלום ואמת טולידנו שלמה מנהג אוצרות המערב ד"כ כ"3 סה"ח
112 דברי שלום ואמת טולידנו שלמה מנהג אוצרות המערב   סה"ח
113 אנציקלופדיה של יהודי כורדיסתאן יונה מרדכי מנהג     סה"ח
114 מגן אבות לבהר מרדכי עקיבא אריה מנהג אותיות   סה"ח
115 עלי הדס סטבון דוד מנהג     סה"ח
116 עלי הדס סטבון דוד מנהג     סה"ח
117 קהילות צפרו מארוקו עובדיה דוד מנהג דף חן ג"כ כ"1 סה"ח
118 קהילות צפרו מארוקו עובדיה דוד מנהג דף חן ג"כ כ"2 סה"ח
119 קהילות צפרו מארוקו עובדיה דוד מנהג דף חן ג"כ כ"3 סה"ח
120 פאס וחכמיה מארוקו עובדיה דוד מנהג דף חן ב"כ כ"1 סה"ח
121 פאס וחכמיה מארוקו עובדיה דוד מנהג דף חן ב"כ כ"2 סה"ח
122 פסקי חכמי המערב עובדיה יעקב מנהג אוצרות המערב ב"כ כ"1 סה"ח
123 פסקי חכמי המערב עובדיה יעקב מנהג אוצרות המערב ב"כ כ"2 סה"ח
124 תקנות חכמי מכנס עמאר מורי מרדכי מנהג חברת האבת שלום ב"כ כ"1 סה"ח
125 תקנות חכמי מכנס עמאר מורי מרדכי מנהג חברת האבת שלום ב"כ כ"2 סה"ח
126 היהדות הספרדית העולמית עמנואל יצחק משה מנהג עמי   סה"ח
127 ברוך הוא וברוך שמו פורטל אלעד מנהג פאר הקודש   סה"ח
128 ןיקח עמרם צבאן אליהו מנהג     סה"ח
129 פרי צדק צרור ידידיה רפאל מנהג הוצאת שער כ"2 סה"ח
130 דיני מנהגי ק"ק ארג'יל צרור רפאל שלמה ידידיה מנהג הוצאת שער   סה"ח
131 מפאס לירושלים שמעון אלכסלסי מנהג     סה"ח
132 תורת אמ"ת   מנהג     סה"ח
133 אלף פתגם ופתגם לוגסי יוסף מנהג  העיר העתיקה   סה"ח
134 המלאך רפאל אלנקווה חיים מנהג הסטוריה     סה"ח
135 חכמי המערב בירושלים דיין שלמה מנהג הסטוריה שמחת יהודה   סה"ח
136 חיי חיים חורי שושן מנהג הסטוריה כל בי   סה"ח
137 חיי חיים חורי שושן מנהג הסטוריה     סה"ח
138 נר המערה טולידנו יעקב משה מנהג הסטוריה בני יששכר   סה"ח
139 מקנס ירושלים דמרוקו טולידנו יצחק מנהג הסטוריה לאור   סה"ח
140 טוב טעם טייב יצחק מנהג הסטוריה אלגריבה   סה"ח
141 השושלת לבית פינטו מיכלסון אהוד מנהג הסטוריה גלי אלפא   סה"ח
142 עם ר"ם ממן רפאל עמרם מנהג הסטוריה אמרי שלום   סה"ח
143 נר המערבי סורסקי חנוך מנהג הסטוריה אור היים   סה"ח
144 הקלהלה והשדרים עובדיה דוד מנהג הסטוריה חמד   סה"ח
145 אל המעי"ן העד"ן עטיה מאיר אלעזר מנהג הסטוריה אהבת הקדמונים   סה"ח
146 אל מעין העדן עטיה מאיר אלעזר מנהג הסטוריה אהבת הקדמונים   סה"ח
147 מלכי רבנן פרץ אליהו מנהג הסטוריה שיח ישראל   סה"ח
148 נר המערבי ריגל חנוך מנהג הסטוריה אור חיים   סה"ח
149 מלכי ישורון רפאל אליהו מנהג הסטוריה הרש"מ   סה"ח
150 ביקד החכמה   מנהג הסטוריה חכמה   סה"ח
151 יהדות מרוקו בן שמחון מנהג הסטוריה (מסורת) אורות יהדות המערב   סה"ח
152 פי חכמים   מנהג חידושים אורות יהדות המערב   סה"ח
153 קהילות יהודי כורדיסתאן בן יעקב אברהם מנהג פיוט קרית ספר   סה"ח
154 ברית כהונה הכהן משה כלפון מנהג פסיקה הרב מצליח ב"כ כ"1 סה"ח
155 ברית כהונה הכהן משה כלפון מנהג פסיקה הרב מצליח ב"כ כ"2 סה"ח
156 ילקוט שמש משאש שלום מנהג פסיקה ארז   סה"ח
157 עטרת אבות סויסא משה חיים מנהג פסיקה מורשת אבות ג"כ כ"1 סה"ח
158 עטרת אבות סויסא משה חיים מנהג פסיקה מורשת אבות ג"כ כ"2 סה"ח
159 עטרת אבות סויסא משה חיים מנהג פסיקה מורשת אבות ג"כ כ"3 סה"ח
160 ארץ חיים סתהון חיים מנהג פסיקה מכון הכתב   סה"ח
161 מדות הרחמים/ דרישת החמים סעדון חנינה בוגיד מנהג/ דרושים הרב מצליח   סה"ח
162 אוצר ספרי חכמי מרוקו ואנונו שמעון מנהג/ הסטוריה     סה"ח
163 מחזור קטן ג'נאסייה יוסף מנהג/ סידור חדאד ג'רבה   סה"ח
164 אהבת הקדמונים   מנהג/ סידור הוצאה ישנה   סה"ח
165 כבוד אב ואם/ הושענות גנאסייה יוסף  מנהג/ פיוט גיא ינשא   סה"ח
166 לב אהרון  אבן חיים אהרון נ"ך בני יששכר ב"כ כ"1 סה"ח
167 לב אהרון  אבן חיים אהרון נ"ך בני יששכר ב"כ כ"2 סה"ח
168 חיגא דיומא מאמאן יהושוע נ"ך     סה"ח
169 שכל טוב אביחצירא דוד נ"ך חידושים נר יצחק   סה"ח
170 סידור לימודי ה'  קריספין יעיש סידור מכון עמינדב   סה"ח
171 שירת העומר אביטבול עמור פיוט ישמח לב תורת משה   סה"ח
172 שירי דוד אמסלם חיים פיוט     סה"ח
173 תהילה לדוד בן חסין דוג פיוט אורות יהדות המערב   סה"ח
174 זקן אהרון בן סמחון אהרון פיוט אורות יהדות המערב   סה"ח
175 פיוטי ר' יעקב אבן צור בר תקוה בנימין פיוט משגב ירושלים   סה"ח
176 שיר בן דוד גנאסייה יוסף בן דוד פיוט גיא ינשא כפול 3 סה"ח
177 יגל יעקב יגל אברהם פיוט מוסדות נר יצחק   סה"ח
178 בגדי ישע משאש יוסף פיוט בני יששכר   סה"ח
179 שירת האלא האנדלוסיה עטיה מאיר אלעזר פיוט אהבת קדומים   סה"ח
180 שיר ידידות עטיה מאיר אלעזר פיוט בני יששכר   סה"ח
181 שער הפזמון עמר סמי פיוט בני יששכר   סה"ח
182 אעירה שחר שושנה חיים רפאל פיוט נעימת חיים ג"כ כ"1 סה"ח
183 אעירה שחר שושנה חיים רפאל פיוט נעימת חיים ג"כ כ"2 סה"ח
184 אעירה שחר שושנה חיים רפאל פיוט נעימת חיים ג"כ כ"3 סה"ח
185 שיר ושבחה שמעון אור פיוט חיים   סה"ח
186 שש שערים ששפורטש שלמה פיוט בני יששכר   סה"ח
187 אביעה רננות   פיוט בית הספרים   סה"ח
188 קול ששון   פיוט     סה"ח
189 מזמור לאשר   פיוט     סה"ח
190 מנהג שירת הבקשות אוחיון דוד פיוט/ מנהג בני יששכר   סה"ח
191 כתבי כמוה"ר רבי יהורה טולידנו טולידנו יהודה פירוש- ש"ס, סידור אוצרות המגרב   סה"ח
192 תורת כוהנים/ דרך הקודש אבן חיים אהרון/ הצרפתי וידאל פירוש תורת כהנים בני יששכר ב"כ כ"1 סה"ח
193 תורת כוהנים/ דרך הקודש אבן חיים אהרון/ הצרפתי וידאל פירוש תורת כהנים בני יששכר ב"כ כ"2 סה"ח
194 משפטיך ליעקב אביחצירא יעקב פסיקה אביר יעקב יג"כ כ"13 סה"ח
195 יסוד המערב אוחנה רפאל פסיקה     סה"ח
196 דברי עני אזולאי דוד יוסף פסיקה בית אל   סה"ח
197 דברי יוסף אלאשקר יוסף פסיקה אורות יהדות המערב   סה"ח
198 מלאכת אופיר אלבז אופיר פסיקה     סה"ח
199 קול צעקת הרועים בן גיגי אליהו פסיקה אוצרות גאוני ספרד   סה"ח
200 שערי דורא השלם דורא יצחק פסיקה מרכז הספר כ"1,2 סה"ח
201 פרחי כהונה הכהן מסעוד פסיקה     סה"ח
202 פני משה הכהן משה פסיקה שירי דוד   סה"ח
203 מתוק לנפש ומרפא לעצם מלול משה פסיקה כתרים   סה"ח
204 נר מצוה משאש יוסף פסיקה בני יששכר   סה"ח
205 פירות גינוסר- פרי תואר ופרי חדש סילוה חזקיה די\בן עטר חיים פסיקה פרנק   סה"ח
206 יום תרועה עמרם בוסקילה פסיקה אור הזהב   סה"ח
207 תולדות יצחק פחימה אריה ישראל פסיקה     סה"ח
208 היכל הקודש רלבאז משה בר מימון פסיקה בני יששכר   סה"ח
209 מנחת העומר אביטבול רפאל בן חיים פסיקה      סה"ח
210 תדשן אדמה אבן דנאן שמואל  פסיקה  מלכי רבנן   סה"ח
211 מלאכת חשב אבן צור חביב אורי פסיקה  בני יששכר   סה"ח
212 עיני אברהם אברהם צפיג פסיקה  וקסברג   סה"ח
213 מעשה אליהו, תולדות אליהו אילוז אליהו, אילוז יוסף חיים פסיקה  בני יששכר   סה"ח
214 זבחי א-להים אסולין יוסף פסיקה  באסתרו וחברו   סה"ח
215 מעלות שלמה אצבן שלמה כהן פסיקה      סה"ח
216 שופריה דיוסף בן עמרם שמואל פסיקה  דפוס המערב   סה"ח
217 ד"ם זבחי הדהאן מסעוד פסיקה  דפוס תמר   סה"ח
218 בית אברהם הכהן אברהם פסיקה  י.ע. איתאח   סה"ח
219 מקור חיים  הכהן חיים פסיקה  בני יששכר   סה"ח
220 באר משה הכהן כלפון משה פסיקה  שמגר 86   סה"ח
221 תורת אמר המלאך רפאל פסיקה  האחים צייג   סה"ח
222 ויומר בועז חדאד בעז פסיקה  בית האוצר הערבי כ"1 סה"ח
223 ויומר בועז חדאד בעז פסיקה  בית האוצר הערבי כ"3 סה"ח
224 ריח הגט חכמת יצחק חזן יצחק פסיקה  אותיות   סה"ח
225 ברכי יוסף חיד"א פסיקה  שיח ישראל ג"כ כ"1 סה"ח
226 ברכי יוסף חיד"א פסיקה  שיח ישראל ג"כ כ"2 סה"ח
227 ברכי יוסף חיד"א פסיקה  שיח ישראל ג"כ כ"3 סה"ח
228 הלכה ברינה  טולידנו ברוך אברהם פסיקה  מכון אור הטוב   סה"ח
229 ווי העמודים טייב אברהם פסיקה  חברת לימוד התלמוד   סה"ח
230 אשר לשלמה ילוז שלמה פסיקה  אורלי   סה"ח
231 תנובות ש-די יעקב חדאד פסיקה  חמדת לימוד התלמוד   סה"ח
232 לקט הקציר כלפון אברהם פסיקה      סה"ח
233 קופת רוכלים מונסונייגו ידידיה פסיקה  אורות יהדות במערב   סה"ח
234 דברי שלו"ם משאש שר שלום פסיקה  האחים צייג   סה"ח
235 נר המערבי עטיאה מנחם פסיקה  בני יששכר   סה"ח
236 מגיד חדשות צבאן רפאל פסיקה  הרב מצליח   סה"ח
237 זבחי יעקב  שטרית יעקב פסיקה  אוצרות המערב   סה"ח
238 משכנות הרעים שמאמא קאייד נסים פסיקה  חברת לימוד התלמוד   סה"ח
239 שולחנו של אברהם, מצות כהונה שמאמה שלמה פסיקה  חברת לימוד התלמוד כפול 2 סה"ח
240 ערך השולחן טייב יצחק פסיקה חידושים חברת לימוד התלמוד   סה"ח
241 מדות אהרון אבן חיים אהרון פסיקה י"ג מידות בני יששכר   סה"ח
242 ילקוט חגים וזמנים דרעי יהודה פסיקה מחשבה   כ"1 סה"ח
243 זבח תודה משאש יוסף פסיקה שחיטה אוצרות המערב   סה"ח
244 שמחת כהן\גרש כרמל\גרש ירחים חויתה הכהן רחמים חי\הכהן חיים פסיקה(גיטין)     סה"ח
245 מנחת משה אסבאג ברוך פסיקה/ מוסר בני יששכר   סה"ח
246 שער הלכה סויסא משה חיים פסיקה/ מנהג מורשת אבות כ"1 סה"ח
247 שמן ששון גריידי ששון פסיקה\ שו"ת קול ששון   סה"ח
248 היכל הקודש אלבאז משה קבלה בני יששכר   סה"ח
249 אוצר חמדת הימים אליישיב שלמה  קבלה     סה"ח
250 שמע יוסף אלנקאוה יוסף קבלה     סה"ח
251 לקח טוב אלקובי חביב קבלה אור המערב   סה"ח
252 ספר המלכות- גנזי המלך הלוי דוד/ אסקירא אברהם קבלה בני יששכר   סה"ח
253 עץ חיים זרביב אברהם קבלה הוצאה לאור ברית שלום   סה"ח
254 עמודי קבלה חייט יהודה/ אבולעפיה טורדוס/ דליאון משה/ בלבן דוד/ בן דוד אשר/ משגיבא יעקב/ הכהן יצחק קבלה נזר שרגא   סה"ח
255 אדרא רבא ואדרא זוטא פירוש אמת ליעקב מראג'י יעקב קבלה בני יששכר   סה"ח
256 תורת משה/ עץ שתול עידאן משה קבלה     סה"ח
257 מאי"ן יבו"א אביחצירא מכלוף רמ"ח מצוות דודו   סה"ח
258 חק נתן, מגידות נתן.  אבורג'ל נתן ש"ס חברת לימוד התלמוד   סה"ח
259 לבונה זכה אביחצירא יעקב ש"ס אביר יעקב יג"כ כ"12 סה"ח
260 צפנת פענח אלאשקר יוסף ש"ס אורות יהדות המערב   סה"ח
261 בתוך עמי אלמאליח אברהם ש"ס   ג"כ כ"1 סה"ח
262 בתוך עמי אלמאליח אברהם ש"ס   ג"כ כ"2 סה"ח
263 בתוך עמי אלמאליח אברהם ש"ס   ג"כ כ"3 סה"ח
264 חידושי רא"ם אנקאווא ש"ס אהבת שלום   סה"ח
265 מבצר יצחק בוכבזא יצחק חי ש"ס קרן לדוד ולזרעו   סה"ח
266 באר משה, בני סמיכי. נזיר בונאן דוד ש"ס     סה"ח
267 קדושת שבת בירדוגו יעקב ש"ס בגדי שש   סה"ח
268 שלמי תודה בן בארון אליהו ש"ס חברת לימוד התלמוד   סה"ח
269 ויכתב דוד בן בארון דוד ש"ס חכמי תוניסיה   סה"ח
270 שמו יוסף בן וואליד יוסף ש"ס עטרת שלמה   סה"ח
271 חפץ ה'. ברכות, שבת, הוריות, חולין בן עטר חיים ש"ס אור החיים   סה"ח
272 ברכת ה', זכות יצחק הכהו יהונתן סאסי ש"ס     סה"ח
273 תפארת בחורים הכהו רפאל שלום חי ש"ס     סה"ח
274 מעיל יעקב  הכהן יעקב ש"ס הרב מצליח   סה"ח
275 ויחי יעקב- חיי יעקב, יד יעקב הכהן יעקב ש"ס הרב מצליח   סה"ח
276 כלם אנשים הכהן שלום, הכן כלפון משה ש"ס     סה"ח
277 עבדת הלוי. קידושין הלוי אלעזר ש"ס אוצרות המערב כ"1 כפול 2 סה"ח
278 עבדת הלוי. כתובות הלוי אלעזר ש"ס אוצרות המערב כ"1 כפול 2 סה"ח
279 כתר תורה  חורב משה ש"ס הרב מצליח כפול 2 סה"ח
280 חח ונזם חורי חויתו ש"ס   כ"2 סה"ח
281 ימי אברהם חלימי אברהם ש"ס בני יששכר   סה"ח
282 ברית יעקב טולידנו יעקב ש"ס אהבת שלום   סה"ח
283 טיב קידושין טייב יוסף ש"ס אהבת שלום   סה"ח
284 חלב חטים  טייב יעקב חי ש"ס מונטז' ב"כ כ"1 סה"ח
285 חלב חטים  טייב יעקב חי ש"ס מונטז' ב"כ כ"2 סה"ח
286 משמרת כהונה יצחקי אברהם הכהן ש"ס חברת לימוד התלמוד ב"כ כ"1 סה"ח
287 משמרת כהונה יצחקי אברהם הכהן ש"ס חברת לימוד התלמוד ב"כ כ"2 סה"ח
288 מנחת אהרון ישראלי רפאל יעקב ש"ס אוצר   סה"ח
289 קרן לדוד כהן-סקלי דוד ש"ס מכון הרש"מ   סה"ח
290 מטה עזך- ויזרע יצחק, מכתב מאליהו, אהלי יהודה, ברית יצחק, שמן טוב כהן יצחק, כהן אליהו, נג'אר יהודה, בוכבזה יצחק, טייב שמואל ש"ס עז מלך   סה"ח
291 ועד לחכמים- זרע ישראל, עוד יוסף חי, משמרת כהונה, שלמי תודה, פרחי כהונה לומברוזו יצחק, זרקא יוסף, יצחקי אברהם הכהן דאנה שלמה, חויתה הכהן רחמים חי ש"ס הרב מצליח ד"כ כ"1 סה"ח
292 ועד לחכמים- זרע ישראל, עוד יוסף חי, משמרת כהונה, שלמי תודה, פרחי כהונה לומברוזו יצחק, זרקא יוסף, יצחקי אברהם הכהן דאנה שלמה, חויתה הכהן רחמים חי ש"ס הרב מצליח ד"כ כ"2 סה"ח
293 ועד לחכמים- זרע ישראל, עוד יוסף חי, משמרת כהונה, שלמי תודה, פרחי כהונה לומברוזו יצחק, זרקא יוסף, יצחקי אברהם הכהן דאנה שלמה, חויתה הכהן רחמים חי ש"ס הרב מצליח ד"כ כ"3 סה"ח
294 ועד לחכמים- זרע ישראל, עוד יוסף חי, משמרת כהונה, שלמי תודה, פרחי כהונה לומברוזו יצחק, זרקא יוסף, יצחקי אברהם הכהן דאנה שלמה, חויתה הכהן רחמים חי ש"ס הרב מצליח ד"כ כ"4 סה"ח
295 דרכי אמת מאזוז אלטר ש"ס     סה"ח
296 חידושי רבינו משה מארימראן. גיטין, קידושין מאימראן משה ש"ס מכון אהבת שלום   סה"ח
297 חידושי רבינו משה מארימראן. כתובות נדרים מאימראן משה ש"ס מכון אהבת שלום   סה"ח
298 בית שמ"ש משאש דוד ש"ס     סה"ח
299 גרש ירחים משאש יוסף ש"ס בני יששכר   סה"ח
300 מגיד חדשות סעדון בוגיד ש"ס הרב מצליח   סה"ח
301 חגי דוד סעדון מקיקץ דוד  ש"ס הרב מצליח ב"כ כ"1 סה"ח
302 חגי דוד סעדון מקיקץ דוד  ש"ס הרב מצליח ב"כ כ"2 סה"ח
303 עמר טהרה עידאן מכלוף ש"ס     סה"ח
304 דברי מאיר פדידה אאיר ש"ס     סה"ח
305 זרע יעקב צבאן יעקב ש"ס   כ"1 סה"ח
306 דברי שמואל, מעולפת מפירים, ערוגת הבושם צרפתי שמואל ש"ס אורות יהדות המערב   סה"ח
307 אהל ישרים, ברית יצחק בואן יצחק ש"ס תנ"ך בני יששכר   סה"ח
308 וליוסף אמר, יצחק בנו ביתאן יצחק ש"ס תנ"ך     סה"ח
309 אם  הבנים שמחה  טרבלסי נסים ש"ס תנ"ך אורלי   סה"ח
310 חפץ ה בן עטר חיים ש,ס     סה"ח
311 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא יעקב שו"ת פקודת אלעזר ב"כ כ"1 סה"ח
312 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא יעקב שו"ת פקודת אלעזר ב"כ כ"2 סה"ח
313 יפה שעה אביחצירא מכלוף שו"ת דודו   סה"ח
314 אבני שיש אביטבול שאול יהושוע שו"ת אורות יהדות המערב ב"כ כ"1 סה"ח
315 אבני שיש אביטבול שאול יהושוע שו"ת אורות יהדות המערב ב"כ כ"2 סה"ח
316 ליצחק צדק אבן דנאן יצחק שו"ת בני יששכר   סה"ח
317 הגם שאול אבן דנאן שאול שו"ת נחלת שלמה ירושלים כ"1,2 סה"ח
318 אשר לשלמה אבן דנאן שלמה שו"ת     סה"ח
319 דרכי דוד אבן כליפה דוד שו"ת א.ב. כ"1 סה"ח
320 משפט וצדקה ביעקב אבן צור יעקב שו"ת תולדות ב"כ כ"1 סה"ח
321 משפט וצדקה ביעקב אבן צור יעקב שו"ת תולדות ב"כ כ"2 סה"ח
322 דברות אליהו אברג'ל אליהו שו"ת   כ"8 סה"ח
323 ויקרא אברהם אדאדי אברהם חיים שו"ת     סה"ח
324 הלכות שבא אוחיון שמעון ברוך שו"ת ארזי כ"1 סה"ח
325 חיי עמרם אלבאז רפאל משה שו"ת יד קותיאל   סה"ח
326 הלכה למשה אלבאז רפאל משה שו"ת יד קותיאל   סה"ח
327 שבות יהודה אלבאז רפאל משה שו"ת יד קותיאל   סה"ח
328 תקפו של יוסף אלמלח יוסף שו"ת אוצרות המעריב   סה"ח
329 קרני ראם אנקאווא רפאל שו"ת אהבת שלום   סה"ח
330 פעמוני זהב\פעמוני רימון אנקאווא רפאל שו"ת אהבת שלום   סה"ח
331 תועפות ראם אנקאווא רפאל שו"ת אהבת שלום   סה"ח
332 תועפות ראם אנקאווה רפאל שו"ת     סה"ח
333 ויחל שלמה  אצבאן שלמה הכהן שו"ת בני יששכר   סה"ח
334 בגדי אהרון בוכריס אהרון שו"ת אורלי   סה"ח
335 עדות ביעקב בירדוגו אביר יעקב שו"ת הכתב   סה"ח
336 דברי יוסף בירדוגו יוסף שו"ת המערב   סה"ח
337 שופריה דיעקב בירדוגו יעקב שו"ת   כ"1,2 סה"ח
338 ויאמר יצחק בן-וואליד יצחק שו"ת     סה"ח
339 שבט יהודה בן מואיל שו"ת חדאד אשר   סה"ח
340 צאן יוסף בן נאיים יוסף שו"ת אורות יהדות המערב   סה"ח
341 שאלות ותשובות בן עטר יצחק שו"ת מכון ירושלים   סה"ח
342 שער יהושע בנבנשתי יהושע שו"ת אור המזרח כ"1 סה"ח
343 יצחק ירנן ברדא יצחק שו"ת דפוס אורלי ו"כ כ"1 סה"ח
344 יצחק ירנן ברדא יצחק שו"ת דפוס אורלי ו"כ כ"2 סה"ח
345 יצחק ירנן ברדא יצחק שו"ת דפוס אורלי ו"כ כ"3 סה"ח
346 יצחק ירנן ברדא יצחק שו"ת דפוס אורלי ו"כ כ"5 סה"ח
347 יצחק ירנן ברדא יצחק שו"ת דפוס אורלי ו"כ כ"6 סה"ח
348 נופת צופים ברדוגו פתחיה מרדכי שו"ת   כ"1 סה"ח
349 מורה דרך גנאסייה יוסף בן דוד שו"ת בני יששכר   סה"ח
350 זהב שבא דיין שמעון שו"ת     סה"ח
351 במדבר אלינה דרעי אברהם שו"ת     סה"ח
352 שמחת כהן  הכהן חיותה שו"ת     סה"ח
353 שואל ונשאל הכהן משה חלפון שו"ת חדאד אשר כ"8 סה"ח
354 שואל ונשאל הכהן משה חלפון שו"ת חדאד אשר כ"9 סה"ח
355 שואל ונשאל הכהן משה חלפון שו"ת חדאד אשר   סה"ח
356 משפטים ישרים המלאך רפאל שו"ת גראדגאססע   סה"ח
357 ויאמר מאיר וואעקנין מאיר שו"ת     סה"ח
358 שמחת כהן  חויתה הכהן רחמים חי שו"ת     סה"ח
359 שמחת כהן  חויתה רחמים חי שו"ת י.ע. איתאח ה"כ כ"2 סה"ח
360 שמחת כהן  חויתה רחמים חי שו"ת י.ע. איתאח ה"כ כ"5 סה"ח
361 שמחת כהן  חויתה רחמים חי שו"ת י.ע. איתאח ה"כ כ"4 סה"ח
362 יחוה דעת חזן יצחק שו"ת אותיות ג"כ כ"1 סה"ח
363 יחוה דעת חזן יצחק שו"ת אותיות ג"כ כ"2 סה"ח
364 יחוה דעת חזן יצחק שו"ת אותיות ג"כ כ"3 סה"ח
365 זהב מנחם חכם מנחם שו"ת   כ"1 סה"ח
366 שאלו לברוך טולידנו ברון אברהם שו"ת אוצרות המערב   סה"ח
367 חק משפט טולידנו חיים שו"ת אוצרות המעריב   סה"ח
368 וזאת ליהודה  טולידנו יהודה שו"ת שמואל בן עמרם   סה"ח
369 שואל ונשאל יוסף ברבי שו"ת חדאד אשר   סה"ח
370 יש מאין ילוז אליהו שו"ת אוצרות גאוני ספרד   סה"ח
371 יש מאין ילוז אליהו שו"ת ברכת אליהו   סה"ח
372 מחקרי ארץ כהן רזיאל שו"ת הרב מצליח   סה"ח
373 שערי משה מאגוז משה שו"ת     סה"ח
374 איש מצליח מאזוז מצליח שו"ת הרב מצליח   סה"ח
375 יד רמ"ה מאמאן יהושוע שו"ת דרור   סה"ח
376 מים טהורים מהדאר מסעוד שו"ת     סה"ח
377 דבר אמת מונסוניגו ידידיה שו"ת בני יששכר   סה"ח
378 אם הבנים, פאת ים, פרחי שושנים מונסוניגו ידידיה  שו"ת אורות יהדות המערב   סה"ח
379 נשמת חיים, שבילי הזבח, שבילי העזר, מנחת זיכרון  מונסוניגו ידידיה , יהושוע שו"ת     סה"ח
380 בשבילי המשפט מונסוניגו יהושוע  שו"ת אורות יהדות המערב   סה"ח
381 מקוה מים מלכה משה  שו"ת דפוס המערב ה"כ כ"1 סה"ח
382 מקוה מים מלכה משה  שו"ת דפוס המערב ה"כ כ"2 סה"ח
383 מקוה מים מלכה משה  שו"ת מכון המכתב ה"כ כ"3 סה"ח
384 מקוה מים מלכה משה  שו"ת מכון המכתב ה"כ כ"4 סה"ח
385 מורשת משה מרציאנו משה שו"ת אורות יהדות מגרב   סה"ח
386 אוצר  המכתבים משאש יוסף שו"ת אצר המערב ג"כ כ"1 סה"ח
387 אוצר  המכתבים משאש יוסף שו"ת אצר המערב ג"כ כ"2 סה"ח
388 אוצר  המכתבים משאש יוסף שו"ת אצר המערב ג"כ כ"3 סה"ח
389 מים חיים משאש יוסף שו"ת   ב"כ כ"2 סה"ח
390 שמ"ש ומגן  משאש שלום שו"ת א.ב. ב"כ כ"2 סה"ח
391 שמ"ש ומגן  משאש שלום שו"ת א.ב. ד"כ כ"1 סה"ח
392 מים חיים משאש שלום שו"ת אוצרות המעריב ב"כ כ"1 סה"ח
393 מים חיים משאש שלום שו"ת אוצרות המעריב ב"כ כ"2 סה"ח
394 שמ"ש ומגן  משאש שלום שו"ת   ד"כ כ"3 סה"ח
395 שמ"ש ומגן  משאש שלום שו"ת   ד"כ כ"4 סה"ח
396 תבואות שמ"ש משאש שלמה שו"ת אלפא ד"כ כ"1 סה"ח
397 תבואות שמ"ש משאש שלמה שו"ת אלפא ד"כ כ"2 סה"ח
398 תבואות שמ"ש משאש שלמה שו"ת אלפא ד"כ כ"3 סה"ח
399 תבואות שמ"ש משאש שלמה שו"ת אלפא ד"כ כ"4 סה"ח
400 וישב מרדכי סגרון מרדכי שו"ת י. ע. איתאח   סה"ח
401 מגיד תשובה  סעדון חנניה בוגיד שו"ת הרב מצליח   סה"ח
402 קרית חנה דוד סקלי דוד הכהן שו"ת   ב"כ כ"1 סה"ח
403 קרית חנה דוד סקלי דוד הכהן שו"ת   ב"כ כ"2 סה"ח
404 נתן דוד, נהגו העם עובדיה דוד שו"ת ישמח לב- תורת משה   סה"ח
405 ישמחו לבב עובדיה יהושוע שמעון חיים שו"ת ישמח לב- תורת משה   סה"ח
406 בית יהודה עייאש יהודה שו"ת בני יששכר ב"כ כ"1 סה"ח
407 בית יהודה עייאש יהודה שו"ת בני יששכר ב"כ כ"2 סה"ח
408 שבט יהודה עייאש יהודה שו"ת בני יששכר   סה"ח
409 מטה יהודה  עייאש יהודה שו"ת בני יששכר ב"כ כ"1 סה"ח
410 מטה יהודה  עייאש יהודה שו"ת בני יששכר ב"כ כ"2 סה"ח
411 דברי שלום ואמת עמאר שלום שו"ת אהבת שלום   סה"ח
412 שושנים לדוד צבאח דוד שו"ת     סה"ח
413 פרי צדק צור רפאל ידידיה שלמה  שו"ת הוצאת שער   סה"ח
414 חמדה גנוזה שלוש דוד חיים שו"ת י.ע. איתאח ג"כ כ"1 סה"ח
415 חמדה גנוזה שלוש דוד חיים שו"ת י.ע. איתאח ג"כ כ"2 סה"ח
416 חמדה גנוזה שלוש דוד חיים שו"ת י.ע. איתאח ג"כ כ"3 סה"ח
417 כגן עגנים גיג' כלפא שו"ת ש"ס בני יששכר   סה"ח
418 צדקת משה, צדיק ונשגב, ויכתוב משה מאג'וז משה זקן שו"ת, ש"ס מצליח דרכי   סה"ח
419 שפתי ישנים (מעשה בית דין/ ביד משה/ שליחות לקטן/ שטרא דשעבודא/ באר משה/ שפתי ישנים/ טובי ראי)   שו"ת/ חידושים/ פסיקה שמגר 86   סה"ח
420 שארית יוסף/ אהב משפט כהן סוסו/ עלוש פרג'י שו"ת/ ש"ס     סה"ח
421 שירי הקודש הכהן חיתה רחמים חי שיר השירים הרב מצליח   סה"ח
422 אות לטובה/ זכות אבות אבטאו נסים תורה ליפא פרידמן   סה"ח
423 פתוחי חותם אביחצירא יעקב תורה אביר יעקב יג"כ כ"1 סה"ח
424 פתוחי חותם אביחצירא יעקב תורה אביר יעקב יג"כ כ"2 סה"ח
425 גנזי המלך אביחצירא יעקב תורה אביר יעקב יג"כ כ"7 סה"ח
426 מחשף הלבן אביחצירא יעקב תורה אביר יעקב יג"כ כ"10 סה"ח
427 מחשף הלבן אביחצירא יעקב תורה אביר יעקב יג"כ כ"11 סה"ח
428 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"1 סה"ח
429 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"2 סה"ח
430 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"3 סה"ח
431 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"4 סה"ח
432 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"5 סה"ח
433 אצרות התורה אביחצירא יעקב תורה אור יעקב ו"כ כ"6 סה"ח
434 תולדות יצחק אביחצירא יצחק תורה בני יששכר   סה"ח
435 כלי כסף אביחצירא שלום תורה   ב"כ כ"1 סה"ח
436 כלי כסף אביחצירא שלום תורה   ב"כ כ"2 סה"ח
437 כלי כסף אביחצירא שלום תורה   ב"כ כ"1 סה"ח
438 כלי כסף אביחצירא שלום תורה   ב"כ כ"2 סה"ח
439 מכלל יופי אבן כליפא מכלוף תורה המערב   סה"ח
440 מקוה המים בירדיגו יהודה תורה     סה"ח
441 מי מנוחות בירדיגו רפאל תורה   ב"כ כ"1 סה"ח
442 מי מנוחות בירדיגו רפאל תורה   ב"כ כ"2 סה"ח
443 באר משה ביתן משה תורה א. ב.   סה"ח
444 אמרי משה בן אבו משה תורה יד אשר כ"1 סה"ח
445 אמרי משה בן עבו משה תורה עטרת ב"כ כ"1 סה"ח
446 אמרי משה בן עבו משה תורה עטרת ב"כ כ"2 סה"ח
447 מים עמוקים ברדוגו יהודה תורה ישמח משה   סה"ח
448 אור דוד הכהן דוד תורה גיא ינשא   סה"ח
449 דברי עמוס/ חיי שלמה המלך הכהן עמוס תורה אורלי   סה"ח
450 צוף דבש הצרפתי וידאל תורה אור גאון   סה"ח
451 קרית ארבע  חורי  תורה     סה"ח
452 שיירי מנחה  חיתה הכהן רחמים חי תורה הראל   סה"ח
453 מלאכת הקדש- ביאורים על פירוש רש"י טולידנו משה תורה   ה"כ כ"1 סה"ח
454 מלאכת הקדש- ביאורים על פירוש רש"י טולידנו משה תורה   ה"כ כ"2 סה"ח
455 מלאכת הקדש- ביאורים על פירוש רש"י טולידנו משה תורה   ה"כ כ"3 סה"ח
456 מלאכת הקדש- ביאורים על פירוש רש"י טולידנו משה תורה   ה"כ כ"4 סה"ח
457 מלאכת הקדש- ביאורים על פירוש רש"י טולידנו משה תורה   ה"כ כ"5 סה"ח
458 יקהל שלמה טולידנו שלמה תורה בני יששכר   סה"ח
459 בית דוג יצחק דדון תורה ארז   סה"ח
460 קול זמרה כנאפו יוסף תורה אות ברית קודש   סה"ח
461 מנחת יוסף מאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"1 סה"ח
462 מנחת יוסף מאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"5 סה"ח
463 מי השילוח, משכנות לבב מונסוניגו רפאל אהרון תורה אורות יהדות במערב   סה"ח
464 מנחת יוסף משאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"1 סה"ח
465 מנחת יוסף משאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"2 סה"ח
466 מנחת יוסף משאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"3 סה"ח
467 מנחת יוסף משאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"4 סה"ח
468 מנחת יוסף משאש יוסף תורה בני יששכר ה"כ כ"5 סה"ח
469 וחם השמש משאש שלום תורה   ב"כ כ"1 סה"ח
470 וחם השמש משאש שלום תורה   ב"כ כ"2 סה"ח
471 קדש הלולים/ יוסף חן נחמייאש שאול/ יוסף תורה בני יששכר   סה"ח
472 לקח טוב פינטו יוסף תורה   ה"כ כ"1 סה"ח
473 לקח טוב פינטו יוסף תורה   ה"כ כ"2 סה"ח
474 לקח טוב פינטו יוסף תורה   ה"כ כ"3 סה"ח
475 לקח טוב פינטו יוסף תורה   ה"כ כ"4 סה"ח
476 לקח טוב פינטו יוסף תורה   ה"כ כ"5 סה"ח
477 חמשה חומשי תורה פרח שושנה קריספין יעיש תורה מכון עמינדב ה"כ כ"1 סה"ח
478 חמשה חומשי תורה פרח שושנה קריספין יעיש תורה מכון עמינדב ה"כ כ"2 סה"ח
479 חמשה חומשי תורה פרח שושנה קריספין יעיש תורה מכון עמינדב ה"כ כ"3 סה"ח
480 חמשה חומשי תורה פרח שושנה קריספין יעיש תורה מכון עמינדב ה"כ כ"4 סה"ח
481 חמשה חומשי תורה פרח שושנה קריספין יעיש תורה מכון עמינדב ה"כ כ"5 סה"ח
482 מדרשו של שם שלי מקיקץ  תורה     סה"ח
483 דודאי ראובן תימצטית ראובן תורה אוצות המערב   סה"ח
484 מנוחת שלום תימצטית ראובן תורה אוצרות המערב   סה"ח
485 מקראות גדולות אביר יעקב   תורה אור מאיר שמחה ה"כ כ"1 סה"ח
486 מקראות גדולות אביר יעקב   תורה אור מאיר שמחה ה"כ כ"2 סה"ח
487 מקראות גדולות אביר יעקב   תורה אור מאיר שמחה ה"כ כ"3 סה"ח
488 מקראות גדולות אביר יעקב   תורה אור מאיר שמחה ה"כ כ"4 סה"ח
489 מקראות גדולות אביר יעקב   תורה אור מאיר שמחה ה"כ כ"5 סה"ח
490 אשמח בן שמעון עמרם תורה  נר יצחק   סה"ח
491 קרני רמים הכהן נסים תורה  הרב מצליח   סה"ח
492 ויזרע יצחק טייב יצחק תורה (קבלה) קרן לדוד ולזרעו   סה"ח
493 קנה אברהם חלימי אברהם תורה חידושים אוצרות המערב   סה"ח
494 יקהל שלמה טולידנו שלמה תורה חידושים בני יששכר   סה"ח
495 נשמת חיים\תפארת בנים אבותם משאש יוסף תורה\ מנהג בני יששכר   סה"ח
496 קהילת יעקב\ מכלל יופי אביחצירא מכלוף תנ"ך דודו   סה"ח
497 שבות יהודה אלבאז יהודה תנ"ך יד יקותיאל   סה"ח
498 זכות משה- מטה משה, פקד משה, משה ידבר חדד מרדכי תנ"ך     סה"ח
499 מתוק מדבש\מתוק לחכי מאזוז מעתוק תנ"ך כסא רחמים   סה"ח
500 מעט דבש/ בית יעקב נחמני יעקב תנ"ך מחשבת הלוי   סה"ח
501 חנוך לנער סירירו שאול תנ"ך משלי ישמח לב   סה"ח
502 משמחי לב בירדוגו רפאל תנ"ך פרוש מכון הכתב   סה"ח
503 משכיל לאיתן חלימי אברהם תנ"ך תהלים     סה"ח
504 משכיל לאיתן חלימי אברהם תנ"ך תהלים   כפול 2 סה"ח
505 שיר חדש שוראקי סעדיה תנ"ך תהלים בני יששכר   סה"ח
506 זמירות ישראל\וחם השמ"ש ילוז אליהו תנ"ך\פסיקה ברכת אליהו   סה"ח
507 שערי ארוכה אביחצירא יעקב תפילה אביר יעקב יג"כ כ"4 סה"ח
508 שערי ארוכה אביחצירא יעקב תפילה פקודת אלעזר   סה"ח
509 מדרשי תפילה רבי משה תפילה קרית נוער   סה"ח
510 קול התחינה   תפילה בני יששכר   סה"ח
511 שערי תשובה אביחצירא יעקב תשובה אביר יעקב יג"כ כ"9 סה"ח
512 תנא דבי אליהו/ לוח ארז (עם פרוש- זיקוקי דינורא/ באושין דאשא פלג'י חיים/ שמואל הקטן   ויאמר שאול כ"2 סה"ח
513 מפתחות לספר ברית כהונה     הרב מצליח   סה"ח
514 קיצור שולחן ערוך- עם תרגום לצרפתית         סה"ח

הרשמה חינם

גבאי חדש?

רשום עכשיו את בית הכנסת שלך למערכת כאן!

מתפלל, אינך רשום?

בחר את בית הכנסת שלך בדף הבית והרשם מתוכו.

התחברות

פרטי חשבון

דוא"ל:

ססמא:

לא נמצאו נתונים מתאימים במערכת.
אנא נסה שוב.